• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Нашите услуги

Close up of business handshake on digital background

Опрема за помош при стартување на лице место за да ја проверите вашата инсталација и да извршите одредени механички прегледи и тестови.

Отстранувањето грешки на локацијата осигурува дека сте продуктивни и без проблеми и ќе започнете да ја стартувате машината.ве менторираат како да одржувате,одржување, техники на склопување/расклопување, Обуката е особено корисна за постројки кои оттогаш инсталирале опрема.

Откако ќе купите миксер од zhitong, ќе добиете услуга за клиенти.Нашиот тим за услуги и поддршка ќе биде тука за да се погрижи да продолжите да работите најдобро во годините што доаѓаат, а со тоа да ја максимизирате вредноста на вашата инвестиција.

услуга пред продажба:

Дизајн на машина за 3 лица. Дизајн на распоред на козметичка фабрика за 5 лица

услуга по продажба:

10 лица за инсталација и дебагирање за машина.

обезбедете бесплатна обука за локацијата на клиентите и нашата фабрика.

Видео техничка поддршка.

Онлајн поддршка.

Бесплатни делови.

Сервис за одржување и поправка на терен.